Recuperacio de dades
Recuperacio de dades
Recuperacio de dades
               
Recuperacio de dades

RECUPERACIO DE DISC DUR

Recuperacio de dades

INSTRUCCIONS DE TRAMESA DEL SEU DISC DUR O UNITAT D'EMMAGATZEMATGE

Un disc dur és un dispositiu amb una tolerància molt limitada als impactes i a les descàrregues electrostàtiques.

Sempre que sigui possible, precinti el disc dur en una bossa antiestàtica, i protegeixi'l amb plàstic de bombolles o algun altre material sintètic, que no li doni al conjunt una rigidesa excessiva. No utilitzi paper, perquè acumula molta humitat.

A continuació, introdueixi el disc dur a la caixa de transport, juntament amb les indicacions que consideri més útils per tal d'ajudar-nos a dur a terme la recuperació de dades del seu disc dur.

No enviï mai un disc dur o qualsevol altre dispositiu en sobres protectors o de paper, atès que proporcionen poca protecció als impactes de la manipulació durant el transport.

Enganxi al paquet una etiqueta amb la següent adreça:

RECOVERY LABS
Carrer de Vilamarí 86-88 Bajos
CP: 08015 BARCELONA

Aquestes indicacions facilitaran la recuperació del seu disc dur.
Informe: Recuperacio de dades Recuperacion de archivos

Recupero dati  Recuperation de donnees  Datenrettung  Recuperaçao de dados  Recuperar datos  Data recovery

Contacte | Web optimitzat 800x600 | Copyright 2014 Recuperar datos